• 1. Cơ cấu tổ chức
  • 1.1 Giám đốc & Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông TRỊNH MINH SƠN
  • 1.2 Phó giám đốc kỹ thuật: Ông ĐẶNG VĂN GIỚI
  • 1.3 Phó giám đốc kinh doanh: Ông PHÙNG VIỆT TRUNG
  • 2. Nhân sự
  • Các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật của ANCO đều tốt nghiệp từ các trường Đại học kỹ thuật chính quy lớn trong nước như: Đại học Bách Khoa Hà nội, Đại học Xây Dựng Hà nội, Đại học Quốc gia...
  • Đối với ANCO con người luôn là tài sản giá trị nhất. Các kỹ sư, nhân viên của chúng tôi luôn luôn được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển khả năng của mình.
  • Thông qua các chương trình đào tạo công nghệ trong nước cũng như ngoài nước (Singapore, Mỹ, Nhật) và các chương trình phúc lợi thường xuyên, ANCO mong muốn xây dựng một tập thể vững mạnh trong một môi trường làm việc đoàn kết và tiến bộ.
  • Biểu đồ cơ cấu nhân sự năm 2011

X
Vị trí Công ty cổ phần công nghệ và tư vấn ANCO